Time: 08:00PM
Venue: Theater Kerkrade
Address: Theaterplein 30, 6461 DR Kerkrade, Pays-Bas

GALA CONCERT WMC KERKRADE – Blow!
Concert Band:Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
Conductor: Tijme Botma
Solo Horn:Camiel Lemmens


BILBO THE HOBBIT Op. 6